Over Tekstbureau Taal

Als notulist heb ik bijna 20 jaar ervaring met het notuleren van uiteenlopende vergaderingen, zoals managementteamvergaderingen, overlegvergaderingen tussen bestuur en ondernemingsraad en vergaderingen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Ook ben ik als notulist verbonden geweest aan het gemeentelijk beleidsteam.

Tijdens mijn loopbaan bij een gemeentelijke organisatie heb ik begrotingsteksten en teksten ten behoeve van de jaarrekening gecorrigeerd en geredigeerd, alsmede de uitgaande correspondentie. Ook kan ik helpen met het corrigeren en redigeren van bijvoorbeeld sollicitatiebrieven en scripties.

Als redactielid bij een personeelsblad heb ik diverse teksten geschreven.

Naast alles wat met de Nederlandse taal te maken heeft, heb ik nog als hobby’s schilderen en fotograferen.

Waarom kies je voor mij?

Om klanten nog meer van dienst te kunnen zijn, start ik in september 2018 met de HBO-opleiding “Schriftelijke communicatie en redactie”.

Ik zal me dan verder bekwamen in onder andere de toepassing en diverse functies van teksten, de aanpak voor het opstellen van teksten, formuleren en redigeren en schrijven voor het internet.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt