Werkwijze Teksten

Voorafgaand aan uw opdracht bespreken we wat u precies in gedachten heeft en wat u verwacht van Tekstbureau Taal.

Overtypen/reproductie tekst

U scant een deel van de tekst die u wilt laten overtypen en stuurt deze via e-mail naar info@tekstbureautaal.nl. Vervolgens kijk ik of de tekst leesbaar genoeg is om deze over te typen. Daarna stuurt u mij de volledige tekst. Zodra ik uw tekst heb overgetypt stuur ik u deze per e-mail in concept. Bent u tevreden dan ontvangt u de definitieve tekst en een factuur.

Herschrijven/schrijven tekst

Voor het schrijven of herschrijven van teksten geeft u van te voren aan wat u in gedachten heeft. Ik schrijf uw tekst op basis van uw informatie en zorg voor een goed lopende tekst.

Tekst corrigeren

U heeft een tekst geschreven of laten schrijven en u wilt deze laten beoordelen op spelling, grammatica of vormfouten. U kunt uw volledige tekst in “Word” mailen aan info@teksbureautaal.nl. Ik laat u vervolgens weten wat de kosten zijn en wanneer ik de gecorrigeerde tekst kan leveren. U ontvangt van mij een eerste versie waarin alle correcties zijn gemarkeerd. Bent u tevreden, dan ontvangt u de definitieve versie en een factuur voor de geleverde diensten.

Tekst redigeren

Bij het redigeren van teksten kijk ik, naast spelling, grammatica en vormfouten ook naar zinsbouw, inconsistenties in taalgebruik en woordherhalingen. Ook is er aandacht voor de opmaak van uw document en geef ik advies over het schrappen of vervangen van overbodige woorden of zinnen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt